Piątek, 03 Kwietnia, 2020 Najnowsze wydarzenia
Kontakt z nami:
Toggle
kontakt

Odwiedź nasz kanał:

kontakt
Ostatnie artykuły:
Toggle
Linki:
Toggle
Polub naszą stronę:
Toggle
Wiadomość:
W galerii przedszkola znalazły się nowe zdjęcia prac naszych przedszkolaków!
Nowości
"Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zachęcające do popracowania w domu"
Wydrukuj   

Uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zachęcam do popracowania w domu co usprawni wasze funkcje i dostarczy rorywki

Dla wszystkich:
- gra „państwa miasta”
- gra memory, w karty
- lepienie figurek z modeliny, plasteliny,
- nawijanie nitki na szpulkę,
- wycinanki, orgiami,
- malowanie rękami i pędzlem na dużym arkuszu papieru.
 
Dla starszych:
- wymyślanie własnych rymów, układanie krótkich wierszyków,
- rozwijanie zdań
- opowiadanie przeczytanych tekstów, historyjek obrazkowych,
- odpowiadanie na pytania związane z tekstem,
- układanie różnych rodzajów zdań p. pytających, rozkazujących,

 Utrwalanie reguł poprawnej pisowni oraz usprawnianie czytania i pisania
- przepisywanie ciekawych ale krótkich tekstów -  poprawianie błędów,
- rysowanie i podpisywanie trudnych słów,
- czytanie słowniczka ortograficznego np.  pięć słówek w tygodniu
- rozwiązywanie krzyżówek
- czytanie krótkich tekstów,

Autor: ZSP-W
Opublikowano: Poniedziałek, 23 Marca, 2020
"Materiały online dla przedszkola"
Wydrukuj   

Autor: ZSP-W
Opublikowano: Piątek, 20 Marca, 2020
"Samorząd uczniowski działa również online!"
Wydrukuj   

Samorząd Uczniowski naszej szkoły również działa online. Z wiadomych przyczyn nasz kolorowy tydzień nie mógł się odbyć. Ale nasze kolorowe gotowanie możemy przenieść do domu. Dlatego ogłaszamy KONKURS a zarazem challenge. Pokaż nam, co fajnego ugotowałeś w domu? Czym zaskoczyłeś swoją rodzinę? Zdjęcia z opisem lub krótkie filmiki wysyłaj na maila naszego opiekuna, pani Basi. Najciekawsze przepisy zamieszczone zostaną w kwietniowym wydaniu naszej gazetki. Czekamy na ciekawe propozycje, pomysły, inspiracje do końca marca … Do garnków, gotowi, START! 

 

Autor: Marta Myśliwy
Opublikowano: Piątek, 20 Marca, 2020
"Nauczanie poprzez internet"
Wydrukuj   

W związku z zawieszeniem zajęć,
prosimy o skorzystanie z materiałów online
Autor: ZSP-Wojnowice
Opublikowano: Środa, 18 Marca, 2020
"Komunikat do rodziców"
Wydrukuj   

Drodzy Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć od dnia 16.03-25.03.2020r. prosimy o śledzenie naszej strony internetowej (dział SZKOŁA ONLINE dostępny z poziomu menu), na której będą zamieszczane ważne informacje dotyczące działalności naszego Zespołu. Informujemy, że nauczyciele będą kontaktować się za pomocą komunikatorów internetowych.

Uczniom będą przekazywane materiały do samodzielnej pracy w domu. Będą wykorzystywane e-materiały. Uczniowie powinni w tym czasie dużo czytać, uzupełniać swoje wiadomości i rozwijać zainteresowania.


Nasz e-mail:

zsp_wojnowice@poczta.onet.pl

e.gotzmann@wp.pl

marta.mysliwy@gmail.com

 

Istnieje możliwość dokonywania opłaty za wyżywienie na konto:

47 8475 1029 2003 3300 1283 0003 

 

Autor: ZSP Wojnowice
Opublikowano: Piątek, 13 Marca, 2020
"Zawieszenie zajęć"
Wydrukuj   

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski. Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

       poradni psychologiczno-pedagogicznych;

       specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

       młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

       przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;          szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Dyrektorze,

       zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;   

       12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

       od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

       poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;         od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

       poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

       możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

       w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;     uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

       od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

       śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

 

Rodzicu,

       ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

       zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

       jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

       przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

       rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

       śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. Uczniu,

       pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

       przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

       odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

       przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.    

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

       dziennik elektroniczny;

       strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;      mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

       Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Autor: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowe
Opublikowano: Czwartek, 12 Marca, 2020
"Jak zapobiec zakażeniu"
Wydrukuj   

Autor: Marta Myśliwy
Opublikowano: Sobota, 07 Marca, 2020
Wydrukuj   

W piątek uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach "Majsterkowo" organizowanych przez sklep Castorama. Celem zajęć było rozbudzanie w dzieciach pasji do majsterkowania, pobudzanie ich wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych, a także zwiększanie wiedzy i świadomości ekologicznej.

 

 Dzieci pod okiem specjalistów miały okazję stworzyć własne organizery. Wszyscy doskonale sobie poradzili z zadaniem, co potwierdziły otrzymane dyplomy Majsterkowicza. Nasi prymusi  na zajęciach bawili się świetnie. Przez praktyczne działania dzieci szybko i chętnie przyswoiły wiele umiejętności praktyczno-technicznych.

 

Zdjęcia z wizyty znaleźć można w galerii szkoły.
 
Autor: Sylwia Larisz
Opublikowano: Wtorek, 03 Marca, 2020
Wydrukuj   
Serce się raduje gdy na twarzach wszystkich przybyłych gości było widać uśmiech, wzruszenie, podziw, zatroskanie i wiele innych emocji… gdy podczas występów wnuków ich opiekuńcze dłonie same składały się do oklasków. Pełne ciepła i miłości babcie, a także dumni dziadkowie przybyli do naszej szkoły by przy pysznym ciastku podziwiać program artystyczny przygotowany przez swoje pociechy oraz wychowawców klas. Były wiersze, piosenki, a nawet familiada, natomiast Szkolna Grupa teatralna przestawiła bajkę pt. „Kopciuszek”. Kochane babcie i wspaniali dziadowie otrzymali laurki, prezenty, a także pamiątkowe wydanie naszej szkolnej gazetki „ZeteSpE”.

Wszystkim BABCIOM I DZIADKOM życzymy dużo radości i zdrówka, ale jeszcze więcej siły do trwania przy nas- swoich wnukach J buziaczki!

Zdjęcia z wizyty znaleźć można w galerii szkoły.
 
Autor: Marta Myśliwy
Opublikowano: Środa, 05 Lutego, 2020
Wydrukuj   

2 lutego Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach przy współpracy z Gronem Pedagogicznym zorganizowała Bal Karnawałowy. Tego dnia królowały przeróżne kreacje, dzieci oraz dorośli przebrali się w kolorowe stroje. Były księżniczki wraz z piratami, czarownice, zwierzątka, służby ratunkowe, sportowcy, kowboje, klaun oraz różne postacie ze znanych kreskówek tj. Hulk, Spiderman. Wśród barwnych gości znalazł się nawet pszczelarz.
Tańców było mnóstwo-tańczyliśmy Zorbę, Belgijkę, Makarenę… każdy, młodszy i starszy z uśmiechem na twarzy brał udział w zabawach oraz konkursach przygotowanych przez dorosłych. Do dyspozycji uczestników balu była kawiarenka z pysznościami.

Zdjęcia z wizyty znaleźć można w galerii szkoły.
 
Autor: Marta Myśliwy
Opublikowano: Poniedziałek, 03 Lutego, 2020
<< PoprzedniaNastępna strona >>