PROGRAM EDUKACYJNY „ŻYWIENIE NA WAGĘ ZDROWIA”
Autor: Joanna Basista
Opublikowano: Poniedziałek, 25 Czerwca, 2018

W kwietniu dzieci z grupy „Starszaki” wraz z wychowawczynią podjęły działania edukacyjne „Klub zdrowego przedszkolaka” realizowane w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia”, który wpisuje się w projekt Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pt. „Zdrowe dziecko – Zdrowy dorosły – Zdrowa rodzina”.

Głównym celem tego programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej oraz poprawa, jakości żywienia. Program ten został bardzo pozytywnie przyjęty, dzieci chętne były do wykonywania wszelkich działań i podejmowali dużą aktywność. Najmłodsi są najbardziej chłonni wiedzy, ale przede wszystkim skłonni do wypracowania nawyków zdrowego stylu życia, które niewątpliwie zaowocują w ich przyszłości. Program ten ma na celu uświadomienie najmłodszemu pokoleniu jak ważne jest zdrowie oraz przyczynienie się do ukształtowania w nim nawyków zdrowego stylu życia.
Zajęcia dla dzieci przeprowadzone zostały w następujących zagadnieniach:

     prawidłowe odżywianie

     aktywność fizyczna

     higiena rąk / profilaktyka chorób zakaźnych

     promieniowanie słoneczne

     rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego)


Wszystkie zdjęcia można znaleźć - w galerii przedszkola.