"Gminny dzień bezpieczeństwa"
Autor: Aleksandra Osadnik
Opublikowano: Niedziela, 16 Grudnia, 2018

   Dnia 10.12.2018 roku  w SP Krzanowice obchodzono  Dzień Bezpieczeństwa pt. Bezpiecznie na wsi., który został zorganizowany po raz pierwszy w gminie przy  współpracy  z Kasą Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych w Raciborzu, Urzędem Miejskim w Krzanowicach, OIP w Katowicach.

W tym dniu podsumowano wcześniejsze działania i przygotowania uczniów z terenu gminy w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa.

   Drużyny uczniowskie z ZSP w Wojnowicach, Borucina i SP Krzanowice mogły zaprezentować talenty aktorskie w Konkursie Teatralnym: Bezpiecznie na wsi. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Scenki zawierały przesłania kampanii KRUS:

Upadek to nie przypadek,

 Nie daj się wkręcić,

Dobrze traktujesz mniej ryzykujesz.

Scenki obejmowały również temat ochrony środowiska naturalnego.

Forma przedstawienia była dowolna: wiersz, pantomima, scenka teatralna.

W przeglądzie teatralnym wzięło udział 16 uczniów – 4 zespoły ze szkół z terenu Gminy Krzanowice.

Jury obradowało w składzie:

przewodnicząca; Katarzyna Łozińska – nauczyciel polonista,

wiceprzewodnicząca Krystyna Laucman – kierownik KRUS Racibórz,

 Mariola Czernicka – wydział rolnictwa i ochrony środowiska Urząd Miejski Krzanowice, Agnieszka Plaskacz – pracownik prewencji KRUS Racibórz

          Nasi uczniowie zajęli III miejsce, ze scenką pt. W lesie.

 Do konkursu przygotowała uczniów mgr Barbara Sawina

 


          Podsumowano również Gminny Konkurs Plastyczny pt. Bezpiecznie na wsi...,

na który wpłynęło aż 160 prac.

Jury w składzie:

przewodnicząca – Maria Mleczko – Kandziora – artysta plastyk, Agnieszka Plaskacz – pracownik prewencji KRUS, Danuta Adamczyk – inspektor do spraw promocji, pracownik UM w Krzanowicach przyznało:

IV miejsce Kindze Matyka z  ZSP w Wojnowicach. 

 

Kingę do konkursu przygotowała: mgr Aleksandra Osadnik

Laureatom konkursów serdecznie gratulujemy.

          Nagrody wręczyli podczas uroczystej gali :burmistrza Andrzeja Strzedullę, przedstawiciele firmy Agrofun w Raciborzu, KRUS oraz pani dyrektor dr Kornelia Lach.

 

          W dalszej części dnia uczniowie gminnych szkół uczestniczyli w zajęciach praktycznych i pogadankach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

 

          Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach z pierwszej pomocy medycznej przygotowanych przez panią Simone Musioł - pracownika Raciborskiego Pogotowia Ratunkowego oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Raciborza. Najmłodsi z zaciekawieniem oglądali wnętrze i sprzęty wozu strażackiego.

         

  Sponsorami Dnia Bezpieczeństwa w naszej Gminie byli:

KRUS OR Częstochowa

Urząd Miejski Krzanowice

AGROFUN Racibórz

Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu

Państwowa Inspekcja Pracy

Księgarnia Sowa

Wszystkie zdjęcia dodano do galerii szkoły.