"Miesięczny harmonogram udzielanych w ramach projektu form wsparcia"
Autor: Beata Kawalec
Opublikowano: Wtorek, 05 Stycznia, 2021

 

Miesięczny harmonogram udzielanych w ramach projektu form wsparcia

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Krzanowice

 

 

Nr projektu:RPSL.11.01.04-24-03FG/19

 

 

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu w Gminie Krzanowice

DATA/ TERMIN

 MIEJSCE

(dokładny adres, nr sali )

 

 

GODZINA

 

TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA

 ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

 18.01.2021 poniedziałek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 1

13.50 – 14.35

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 1-3

„Poznaję świat"

4

18.01.2021

poniedziałek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr4

14.40 – 15.25

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 4-8

 

8

18.01.2021

poniedziałek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 3

14.40 – 15.25

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego 4-8

4

19.01.2021
wtorek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr1

13.50 – 14.35

Zajęcia logopedyczne4-8

 

3

19.01.2021

wtorek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 4

13.50 - 14.35

Matematyka metodą eksperymentu 4-8

 

8

20.01.2021

środa

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 4

14.40 -15.25

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 4-8

 

8

20.01.2021

środa

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 4

15.30– 16.15

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 4-8

 

4

20.01.2021

środa

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 1

14.40 – 16.10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 4-8

 

5

21.01.2021
czwartek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr1

13.50 – 14.35

Zajęcia logopedyczne4-8

 

3

21.01.2021
czwartek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 4

14.40 – 15.25

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego 4-8

 

5

 25.01.2021

poniedziałek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 1

13.50 – 14.35

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 1-3

„Poznaję świat"

4

25.01.2021

poniedziałek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr3

8.00-8.45

Zajęcia rozwijające komputerowe 1-3

Nowoczesny świat – posługiwanie się TIK, klasy I-III

8

25.01.2021

poniedziałek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr4

14.40 – 15.25

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 4-8

 

8

25.01.2021

poniedziałek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 3

14.40 – 15.25

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego 4-8

4

26.01.2021
wtorek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr1

13.50 – 14.35

Zajęcia logopedyczne4-8

 

3

26.01.2021 wtorek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 4

13.50 - 14.35

Matematyka metodą eksperymentu 4-8

 

8

27.01.2021

środa

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 4

14.40 -15.25

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 4-8

8

27.01.2021

środa

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 4

15.30– 16.15

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 4-8

 

4

27.01.2021

środa

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 1

14.40 – 15.25

Zajęcia wyrównawcze z matematyki 4-8

 

5

28.01.2021 czwartek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr1

13.50 – 14.35

Zajęcia logopedyczne4-8

 

3

28.01.2021

czwartek

ZSP Wojnowice ul. Polna 2 sala nr 4

14.40 – 15.25

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego 4-8

 

5