"Pierwsze zajecia z Innowacji Maths in English metoda CLIL za nami !!"
Autor: Beata Kawalec
Opublikowano: Środa, 07 Grudnia, 2022

Uczniowie klasy czwartej są już po kilku lekcjach nauczania matematyki po angielsku. Zgodnie z metodą CLIL, uczniowie poznawali treści z przedmiotu matematyka ucząc się przy okazji komunikacji w języku obcym angielskim.

 Poznaliśmy sposób prostych obliczeń kalendarzowych na bazie m.in. : roku – year, kwartału – quarter, miesiąca – month, tygodnia – week, dnia – day, godzin- hour. Przypomnieliśmy pory roku – seasons, długości – poszczególnych miesięcy – how many days? oraz liczebniki porządkowe – first, second….

Wiele treści wyjaśnianych było w języku angielskim, co nie stanowiło dla dzieci przeszkody gdyż po krótkim wprowadzeniu uczniowie nieświadomie przestawiają się na odbiór i komunikację w języku obcym.

 Wszystkie zdjęcia znajdziesz tutaj!